[backfire] backport r27648
[openwrt-10.03/.git] / include / kernel-defaults.mk
1 #
2 # Copyright (C) 2006-2007 OpenWrt.org
3 #
4 # This is free software, licensed under the GNU General Public License v2.
5 # See /LICENSE for more information.
6 #
7
8 KERNELNAME=
9 ifneq (,$(findstring x86,$(BOARD)))
10   KERNELNAME="bzImage"
11 endif
12 ifneq (,$(findstring rdc,$(BOARD)))
13   KERNELNAME="bzImage"
14 endif
15 ifneq (,$(findstring avr32,$(BOARD)))
16   KERNELNAME="uImage"
17 endif
18
19 KERNEL_MAKEOPTS := -C $(LINUX_DIR) \
20         CROSS_COMPILE="$(KERNEL_CROSS)" \
21         ARCH="$(LINUX_KARCH)" \
22         KBUILD_HAVE_NLS=no \
23         CONFIG_SHELL="$(BASH)"
24
25 ifdef CONFIG_STRIP_KERNEL_EXPORTS
26   KERNEL_MAKEOPTS += \
27         EXTRA_LDSFLAGS="-I$(KERNEL_BUILD_DIR) -include symtab.h"
28 endif
29
30 INITRAMFS_EXTRA_FILES ?= $(GENERIC_PLATFORM_DIR)/image/initramfs-base-files.txt
31
32 ifneq (,$(KERNEL_CC))
33   KERNEL_MAKEOPTS += CC="$(KERNEL_CC)"
34 endif
35
36 # defined in quilt.mk
37 Kernel/Patch:=$(Kernel/Patch/Default)
38 ifeq ($(strip $(CONFIG_EXTERNAL_KERNEL_TREE)),"")
39   ifeq ($(strip $(CONFIG_KERNEL_GIT_CLONE_URI)),"")
40     define Kernel/Prepare/Default
41         bzcat $(DL_DIR)/$(LINUX_SOURCE) | $(TAR) -C $(KERNEL_BUILD_DIR) $(TAR_OPTIONS)
42         $(Kernel/Patch)
43         touch $(LINUX_DIR)/.quilt_used
44     endef
45   else
46     ifeq ($(strip $(CONFIG_KERNEL_GIT_LOCAL_REPOSITORY)),"")
47 define Kernel/Prepare/Default
48         git clone $(CONFIG_KERNEL_GIT_CLONE_URI) $(LINUX_DIR)
49     endef
50   else
51     define Kernel/Prepare/Default
52         git clone --reference $(CONFIG_KERNEL_GIT_LOCAL_REPOSITORY) $(CONFIG_KERNEL_GIT_CLONE_URI) $(LINUX_DIR)
53     endef
54   endif
55 endif
56 else
57   define Kernel/Prepare/Default
58         mkdir -p $(KERNEL_BUILD_DIR)
59         if [ -d $(LINUX_DIR) ]; then \
60                 rmdir $(LINUX_DIR); \
61         fi
62         ln -s $(CONFIG_EXTERNAL_KERNEL_TREE) $(LINUX_DIR)
63   endef
64 endif
65
66 ifeq ($(KERNEL),2.6)
67   ifeq ($(CONFIG_TARGET_ROOTFS_INITRAMFS),y)
68     define Kernel/SetInitramfs
69                 mv $(LINUX_DIR)/.config $(LINUX_DIR)/.config.old
70                 grep -v -e INITRAMFS -e CONFIG_RD_ -e CONFIG_BLK_DEV_INITRD $(LINUX_DIR)/.config.old > $(LINUX_DIR)/.config
71                 echo 'CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y' >> $(LINUX_DIR)/.config
72                 echo 'CONFIG_INITRAMFS_SOURCE="$(strip $(TARGET_DIR) $(INITRAMFS_EXTRA_FILES))"' >> $(LINUX_DIR)/.config
73                 echo 'CONFIG_INITRAMFS_ROOT_UID=$(shell id -u)' >> $(LINUX_DIR)/.config
74                 echo 'CONFIG_INITRAMFS_ROOT_GID=$(shell id -g)' >> $(LINUX_DIR)/.config
75                 echo "$(if $(CONFIG_TARGET_INITRAMFS_COMPRESSION_NONE),CONFIG_INITRAMFS_COMPRESSION_NONE=y,# CONFIG_INITRAMFS_COMPRESSION_NONE is not set)" >> $(LINUX_DIR)/.config
76                 echo -e "$(if $(CONFIG_TARGET_INITRAMFS_COMPRESSION_GZIP),CONFIG_INITRAMFS_COMPRESSION_GZIP=y\nCONFIG_RD_GZIP=y,# CONFIG_INITRAMFS_COMPRESSION_GZIP is not set\n# CONFIG_RD_GZIP is not set)" >> $(LINUX_DIR)/.config
77                 echo -e "$(if $(CONFIG_TARGET_INITRAMFS_COMPRESSION_BZIP2),CONFIG_INITRAMFS_COMPRESSION_BZIP2=y\nCONFIG_RD_BZIP2=y,# CONFIG_INITRAMFS_COMPRESSION_BZIP2 is not set\n# CONFIG_RD_BZIP2 is not set)" >> $(LINUX_DIR)/.config
78                 echo -e "$(if $(CONFIG_TARGET_INITRAMFS_COMPRESSION_LZMA),CONFIG_INITRAMFS_COMPRESSION_LZMA=y\nCONFIG_RD_LZMA=y,# CONFIG_INITRAMFS_COMPRESSION_LZMA is not set\n# CONFIG_RD_LZMA is not set)" >> $(LINUX_DIR)/.config
79                 echo -e "$(if $(CONFIG_TARGET_INITRAMFS_COMPRESSION_LZO),CONFIG_INITRAMFS_COMPRESSION_LZO=y\nCONFIG_RD_LZO=y,# CONFIG_INITRAMFS_COMPRESSION_LZO is not set\n# CONFIG_RD_LZO is not set)" >> $(LINUX_DIR)/.config
80     endef
81   else
82     define Kernel/SetInitramfs
83                 mv $(LINUX_DIR)/.config $(LINUX_DIR)/.config.old
84                 grep -v INITRAMFS $(LINUX_DIR)/.config.old > $(LINUX_DIR)/.config
85                 echo 'CONFIG_INITRAMFS_SOURCE=""' >> $(LINUX_DIR)/.config
86     endef
87   endif
88 endif
89
90 define Kernel/Configure/2.4
91         $(SED) "s,\-mcpu=,\-mtune=,g;" $(LINUX_DIR)/arch/mips/Makefile
92         $(_SINGLE)$(MAKE) $(KERNEL_MAKEOPTS) oldconfig include/linux/compile.h include/linux/version.h
93         $(_SINGLE)$(MAKE) $(KERNEL_MAKEOPTS) dep
94 endef
95 define Kernel/Configure/2.6
96         -$(_SINGLE)$(MAKE) $(KERNEL_MAKEOPTS) oldconfig prepare scripts
97 endef
98 define Kernel/Configure/Default
99         $(LINUX_CONFCMD) > $(LINUX_DIR)/.config.target
100 # copy CONFIG_KERNEL_* settings over to .config.target
101         awk '/^(#[[:space:]]+)?CONFIG_KERNEL/{sub("CONFIG_KERNEL_","CONFIG_");print}' $(TOPDIR)/.config >> $(LINUX_DIR)/.config.target
102         echo "# CONFIG_KALLSYMS_EXTRA_PASS is not set" >> $(LINUX_DIR)/.config.target
103         echo "# CONFIG_KALLSYMS_ALL is not set" >> $(LINUX_DIR)/.config.target
104         echo "# CONFIG_KPROBES is not set" >> $(LINUX_DIR)/.config.target
105         $(SED) 's,.*CONFIG_AEABI.*,$(if $(CONFIG_EABI_SUPPORT),CONFIG_AEABI=y,# CONFIG_AEABI is not set),' $(LINUX_DIR)/.config.target
106         $(if $(CONFIG_EABI_SUPPORT),echo '# CONFIG_OABI_COMPAT is not set' >> $(LINUX_DIR)/.config.target)
107         $(SCRIPT_DIR)/metadata.pl kconfig $(TMP_DIR)/.packageinfo $(TOPDIR)/.config > $(LINUX_DIR)/.config.override
108         $(SCRIPT_DIR)/kconfig.pl 'm+' '+' $(LINUX_DIR)/.config.target /dev/null $(LINUX_DIR)/.config.override > $(LINUX_DIR)/.config
109         $(call Kernel/SetInitramfs)
110         $(call Kernel/Configure/$(KERNEL))
111         rm -rf $(KERNEL_BUILD_DIR)/modules
112 endef
113
114 define Kernel/CompileModules/Default
115         rm -f $(LINUX_DIR)/vmlinux $(LINUX_DIR)/System.map
116         +$(MAKE) $(KERNEL_MAKEOPTS) modules
117 endef
118
119 OBJCOPY_STRIP = -R .reginfo -R .notes -R .note -R .comment -R .mdebug -R .note.gnu.build-id
120
121 define Kernel/CompileImage/Default
122         $(if $(CONFIG_TARGET_ROOTFS_INITRAMFS),,rm -f $(TARGET_DIR)/init)
123         +$(MAKE) $(KERNEL_MAKEOPTS) $(KERNELNAME)
124         $(KERNEL_CROSS)objcopy -O binary $(OBJCOPY_STRIP) -S $(LINUX_DIR)/vmlinux $(LINUX_KERNEL)
125         $(KERNEL_CROSS)objcopy $(OBJCOPY_STRIP) -S $(LINUX_DIR)/vmlinux $(KERNEL_BUILD_DIR)/vmlinux.elf
126 endef
127
128 define Kernel/Clean/Default
129         rm -f $(KERNEL_BUILD_DIR)/linux-$(LINUX_VERSION)/.configured
130         rm -f $(LINUX_KERNEL)
131         $(_SINGLE)$(MAKE) -C $(KERNEL_BUILD_DIR)/linux-$(LINUX_VERSION) clean
132 endef
133
134