[backfire] backport r27648
[openwrt-10.03/.git] / include / kernel-build.mk
1 #
2 # Copyright (C) 2006-2007 OpenWrt.org
3 #
4 # This is free software, licensed under the GNU General Public License v2.
5 # See /LICENSE for more information.
6 #
7 include $(INCLUDE_DIR)/host.mk
8 include $(INCLUDE_DIR)/prereq.mk
9
10 ifneq ($(DUMP),1)
11   all: compile
12 endif
13
14 export QUILT=1
15 STAMP_PREPARED:=$(LINUX_DIR)/.prepared
16 STAMP_CONFIGURED:=$(LINUX_DIR)/.configured
17 include $(INCLUDE_DIR)/download.mk
18 include $(INCLUDE_DIR)/quilt.mk
19 include $(INCLUDE_DIR)/kernel-defaults.mk
20
21 define Kernel/Prepare
22         $(call Kernel/Prepare/Default)
23 endef
24
25 define Kernel/Configure
26         $(call Kernel/Configure/Default)
27 endef
28
29 define Kernel/CompileModules
30         $(call Kernel/CompileModules/Default)
31 endef
32
33 define Kernel/CompileImage
34         $(call Kernel/CompileImage/Default)
35 endef
36
37 define Kernel/Clean
38         $(call Kernel/Clean/Default)
39 endef
40
41 define Download/kernel
42   URL:=$(LINUX_SITE)
43   FILE:=$(LINUX_SOURCE)
44   MD5SUM:=$(LINUX_KERNEL_MD5SUM)
45 endef
46
47 ifdef CONFIG_COLLECT_KERNEL_DEBUG
48   define Kernel/CollectDebug
49         rm -rf $(KERNEL_BUILD_DIR)/debug
50         mkdir -p $(KERNEL_BUILD_DIR)/debug/modules
51         $(CP) $(LINUX_DIR)/vmlinux $(KERNEL_BUILD_DIR)/debug/
52         -$(CP) \
53                 $(STAGING_DIR_ROOT)/lib/modules/$(LINUX_VERSION)/* \
54                 $(KERNEL_BUILD_DIR)/debug/modules/
55         $(FIND) $(KERNEL_BUILD_DIR)/debug -type f | $(XARGS) $(KERNEL_CROSS)strip --only-keep-debug
56         $(TAR) c -C $(KERNEL_BUILD_DIR) debug | bzip2 -c -9 > $(BIN_DIR)/kernel-debug.tar.bz2
57   endef
58 endif
59
60 define BuildKernel
61   $(if $(QUILT),$(Build/Quilt))
62   $(if $(LINUX_SITE),$(call Download,kernel))
63
64   $(STAMP_PREPARED): $(DL_DIR)/$(LINUX_SOURCE)
65         -rm -rf $(KERNEL_BUILD_DIR)
66         -mkdir -p $(KERNEL_BUILD_DIR)
67         $(Kernel/Prepare)
68         touch $$@
69
70   $(KERNEL_BUILD_DIR)/symtab.txt: FORCE
71         find $(LINUX_DIR) $(STAGING_DIR_ROOT)/lib/modules -name \*.ko | \
72                 xargs $(TARGET_CROSS)nm | \
73                 awk '$$$$1 == "U" { print $$$$2 } ' | \
74                 sort -u > $$@
75
76   $(KERNEL_BUILD_DIR)/symtab.h: $(KERNEL_BUILD_DIR)/symtab.txt
77         ( \
78                 echo '#define SYMTAB_KEEP \'; \
79                 cat $(KERNEL_BUILD_DIR)/symtab.txt | \
80                         awk '{print "*(__ksymtab." $$$$1 ") \\" }'; \
81                 echo; \
82                 echo '#define SYMTAB_KEEP_GPL \'; \
83                 cat $(KERNEL_BUILD_DIR)/symtab.txt | \
84                         awk '{print "*(__ksymtab_gpl." $$$$1 ") \\" }'; \
85                 echo; \
86                 echo '#define SYMTAB_KEEP_STR \'; \
87                 cat $(KERNEL_BUILD_DIR)/symtab.txt | \
88                         awk '{print "*(__ksymtab_strings." $$$$1 ") \\" }'; \
89                 echo; \
90         ) > $$@
91
92   $(STAMP_CONFIGURED): $(STAMP_PREPARED) $(LINUX_CONFIG) $(GENERIC_LINUX_CONFIG) $(TOPDIR)/.config
93         $(Kernel/Configure)
94         touch $$@
95
96   $(LINUX_DIR)/.modules: $(STAMP_CONFIGURED) $(LINUX_DIR)/.config FORCE
97         $(Kernel/CompileModules)
98         touch $$@
99
100   $(LINUX_DIR)/.image: $(STAMP_CONFIGURED) $(if $(CONFIG_STRIP_KERNEL_EXPORTS),$(KERNEL_BUILD_DIR)/symtab.h) FORCE
101         $(Kernel/CompileImage)
102         $(Kernel/CollectDebug)
103         touch $$@
104         
105   mostlyclean: FORCE
106         $(Kernel/Clean)
107
108   define BuildKernel
109   endef
110
111   download: $(DL_DIR)/$(LINUX_SOURCE)
112   prepare: $(STAMP_CONFIGURED)
113   compile: $(LINUX_DIR)/.modules
114         $(MAKE) -C image compile TARGET_BUILD=
115
116   oldconfig menuconfig: $(STAMP_PREPARED) $(STAMP_CHECKED) FORCE
117         [ -e "$(LINUX_CONFIG)" ] || touch "$(LINUX_CONFIG)"
118         $(LINUX_CONFCMD) > $(LINUX_DIR)/.config
119         touch $(LINUX_CONFIG)
120         $(_SINGLE)$(MAKE) -C $(LINUX_DIR) $(KERNEL_MAKEOPTS) $$@
121         $(SCRIPT_DIR)/kconfig.pl '>' $(if $(LINUX_SUBCONFIG),'+' $(GENERIC_LINUX_CONFIG) $(LINUX_CONFIG),$(GENERIC_LINUX_CONFIG)) \
122                 $(LINUX_DIR)/.config > $(if $(LINUX_SUBCONFIG),$(LINUX_SUBCONFIG),$(LINUX_CONFIG))
123         $(Kernel/Configure)
124
125   install: $(LINUX_DIR)/.image
126         +$(MAKE) -C image compile install TARGET_BUILD=
127
128   clean: FORCE
129         rm -rf $(KERNEL_BUILD_DIR)
130
131   image-prereq:
132         @+$(NO_TRACE_MAKE) -s -C image prereq TARGET_BUILD=
133
134   prereq: image-prereq
135
136 endef